Promocje

Regulamin kampanii promocyjnej

Bon o wartości 150zł

1. Bon / voucher może zostać wykorzystany wyłącznie na zabieg opisany na bonie, czyli makijaż permanentny brwi.
2. Bon nie łączy się z innymi promocjami.
3. Przy jednym zabiegu może zostać wykorzystany jeden bon. 
4. Bon lub voucher obniża koszt zabiegu o wskazaną kwotę.
5. Bon nie jest ekwiwalentem pieniędzy.

Bon podarunkowy
Istnieje możliwość zakupu bonów podarunkowych ze wszystkich możliwych okazji, bo warto podarować komuś bliskiemu odrobinę piękna i relaksu. Szczegóły w salonie lub pod numerem telefonu 660- 940- 994.

Szczegóły na https://www.facebook.com/salonzalotka/Regulamin konkursu na FB/SalonZalotka

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Salon Urody Zalotka ul.Kcyńska 43, 85-304 Bydgoszcz.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebookowym Salon Zalotka w dniach wskazanych w poście.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (nazwa: Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która: a) ma ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych.
b) nie jest pracownikiem firmy
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi mieć status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Organizatora (pracownika firmy Salon Urody Zalotka), który po zakończeniu konkursu wstawi post ze zwycięzcą dnia.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć poprzez Facebook w terminie 2 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Po nagrody trzeba zgłosić się do Salonu Urody Zalotka.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z tym konkursem.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nazwy prywatnego profilu na Facebooku.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Użytkownik może poprosić w każdej chwili o dostęp do swoich danych osobowych oraz do weryfikacji tych danych lub ich usunięcia. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych zgodnie z postanowieniami o ochronie danych - RODO.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.